Updated : Nov 30, 2019 in Sức Khỏe✅

y sĩ lây bệnh sùi mào gà cho 117 trẻ em lĩnh 10 năm tùNữ y sĩ lây bệnh sùi mào gà cho 117 trẻ em lĩnh 10 năm tù, bồi thường 2,2 tỷ đồng
Nữ y sĩ lây bệnh sùi mào gà

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *