Updated : Oct 29, 2019 in Công Nghệ✅

xe độ hai cầu tải thắng hơi cực khỏexe độ chở đất có hai cầu tải vừa thắng hơi khi chở đất cực khỏe luôn
xe này chở khoảng 5 tấn trở xuống

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

30 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *