Updated : Dec 31, 2019 in Công Nghệ✅

Using quick supesrcript and subscript in Excel – Cách tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong ExcelHow to use quick superscript and subcsript in Excel – Cách tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel
Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013
ASKE ME ANY QUESTION here:
=====
● Step 1: Select text(s) (make sure you’re editing content in Excel cell).
● Step 2: Open Format Cells by pressing Ctrl + 1 (Excel 2003 or above) or Ctrl + Shift + N (Excel 2007 or above)
● Step 3: Tick Superscript (or Alt + E) or Subcript (or Alt + B instead) box, then Click OK.
======
● Bước 1: Chọn phần văn bản chúng ta cần tạo chỉ số trên/dưới (phải chắc chắn là bạn đang ở trạng thái chỉnh sửa ô).
● Bước 2: Mở hộp thoại Format Cells bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 hoặc Ctrl + Shift + N (tổ hợp phím này yêu cầu Excel 2007 trở lên).
● Bước 3: Chọn ô Chỉ số trên: Superscript (bấm Alt + E cũng được) hoặc Chỉ số dưới: Subcript (hoặc bấm Alt + B cũng được) rồi sau đó bấm OK.
======
FANPAGE:
► Desktop:
Drowning – A Single Man movie
Moon rising. Created by: lior mazza
► Sound: Blue Skies by Slinet Partner, YouTube Audio Library

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *