Updated : Oct 30, 2019 in Kinh Doanh✅

TVC Đậu phộng Đức Hoà_nhóm Lạc Hoa SinhNhằm bổ sung kiến thức cho môn học Quảng Cáo, đồng thời quảng cáo các sản vật, đặc sản địa phương. Các nhóm lớp 16QT trường Đại học Kinh tế…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *