Updated : Dec 31, 2019 in Giải Trí✅

Tử Hà gặp Tôn Ngộ Không ( cảnh tình cảm rất hay nhé! )Cảnh tình cảm Tử Hà tiên tử gặp chân mệnh thiên tử của mình chính là Tôn Ngộ Không 500 năm trước và 500 năm sau.

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

13 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *