Updated : Sep 30, 2019 in Công Nghệ✅

TS Lê Thẩm Dương 2019 – Bất động sản thời kỳ 4.0 – Blockchain | ecoworld.vnTS Lê Thẩm Dương 2019 – Bất động sản thời kỳ 4.0 – Blockchain
Đơn vị tổ chức:
Sự kiện hội thảo “Blockchain – Xu hướng Bất động sản chia sẻ” do Tiến Sĩ Lễ Thẩm Dương chia sẻ. Nội dung chương trình sẽ do Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương. Chuyên gia đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực “Hoạt động thực tiễn”.Hội thảo chắc chắn sẽ cung cấp những thông tin cực kỳ hữu ích cho cộng đồng để chuẩn bị cho sự biến chuyển lớn của công nghệ 4.0.
Blockchain và ứng dụng của nó trong hiện tại đang là xu thế của thế giới, giao dịch thông qua hệ thống Blockchain trở nên minh bạch và nhanh chóng hơn so với cách giao dịch truyền thống. Đặc biệt trong ngành bất động sản, các giao dịch có giá trị lớn và thông thường thông tin không minh bạch, rõ ràng.
Xem thêm tại:

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *