Updated : Jan 10, 2020 in Giải Trí✅

[ Truyện Tranh Đam ] Thu Dĩ Vi Kỳ – Chap 5 / When We Fall[ Truyện Tranh Đam ] Thu Dĩ Vi Kỳ – Chap 5 / When We Fall
作者:崇卓漫画
Edit : Quyên Quyên
Thể loại truyện : Hắc Bang, Cường x Cường
🚫 Nghiêm cấm up lại bản sub của nhóm dưới mọi hình thức ! ! !
⚠️ CHÚ Ý : Nhà Blue Flower Sub Team chỉ có 3 kênh Youtube
🏰 Nhà Blue Flower Sub Team hiện tại :
Face Book :
🚪 Satan Group : ( KTT )

🚪 JIn Ma Group : ( KTT )

🚪 BlueFlowerSubTeam S :

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

21 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *