Updated : Jan 10, 2020 in Giải Trí✅

Truyện Cáo thỏ và Gà trốngCáo thỏ và gà trống ngày xưa ở một khu rừng nọ có một con cáo và một chú thỏ trắng. Cáo có một ngôi nhà bằng băng và thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuâ đến nhà cáo tan ra thành nước, cáo liền xin sang nhà thỏ ở nhờ và đuổi luôn thỏ ra ngoài

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *