Updated : Nov 30, 2019 in Bất Động Sản✅

Trưởng thôn tự ý bán lúa giống hỗ trợ nhân dân tại hà tĩnhTrưởng thôn tự ý bán lúa giống hỗ trợ nhân dân tại hà tĩnh | Tin Tức Hôm Nay Thay vì cấp phát cho người dân thì ông Nguyễn Tiến Đuệ – Trưởng thôn…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *