Updated : Jan 08, 2020 in Giải Trí✅

Trường Sinh Giới chương 152-153



#dịgiớitruyện #truyenaudio #truyendigioi
🙂Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất nha các bạn
☢️Xin lưu ý, nếu bạn là chủ sở hữu của bất kỳ hình ảnh hoặc video bài hát nào được sử dụng ở đây trong kênh này, bạn có toàn quyền kiểm soát. Đây là một quyền mà bạn có và chúng tôi tôn trọng điều đó. nếu bạn (chủ sở hữu) muốn xóa video này. vui lòng gửi cho tôi một tin nhắn e-mail hoặc tin nhắn cá nhân và nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức. Chúng tôi sẽ trân trọng loại bỏ nó. Cảm ơn!
☢️Please note, if you are the artist of any of the songs image or video used here in this channel, you have the full control. This is a right that you have and we respect that. if you (owners) want to remove this video. please send me an e-mail message or a personal message and your content will be removed immediately. We will respectfully remove it. Thank you!
➡️Gmail:dangdangdoan@gmail.com
➡️ Facebook:
☣️Không Re-upload video của kênh lên bất cứ website nào nếu chưa đc cho phép tránh bị report bản quyền

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *