Updated : Sep 30, 2019 in Công Nghệ✅

Trồng bí xanh không cần đất, quả sai gẫy giàn | VTC16VTC16 | Trồng bí xanh theo công nghệ cao không dùng đất chỉ dùng giá thể xơ dừa, tro trấu là mô hình được áp dụng thành công tại TP.HCM. Bí trồng theo…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *