Updated : Dec 30, 2019 in Công Nghệ✅

TÍNH KHUNG THÉP TIỀN CHẾ HTS – STEEL – HATESALE COM📛📛 DOWNLOAD:
Phần mềm “HTS – ZAMIL” Tính khung thép zamil theo TCVN 5575-2012 là phần mềm miễn phí thuộc bản quyền của HatteSale. Lấy nội lực từ Etabs, Sap
********************************************************************
📛📛 DOWNLOAD:
**** Danh sách các bảng tính EXCEL ******
1 . EXCEL – MÓNG ĐƠN
2 . EXCEL- MÓNG ĐƠN HỢP KHỐI
3 . EXCEL- MÓNG BĂNG
4 . EXCEL- MÓNG CỌC
4 . EXCEL- MÓNG CỌC Q ( ÁP DỤNG CHO TÍNH PHẢN LỰC CỌC TỪ ETABS, SAFE )
5 . EXCEL- CỘT BTCT
6 . EXCEL- DẦM BTCT
7 . EXCEL- SÀN SAFE BTCT
8 . EXCEL- LANH TÔ BTCT
9 . EXCEL- THỐNG KÊ THÉP
10 . EXCEL- XÀ GỒ
11 . EXCEL- STEEL ( TÍNH KHUNG THÉP TIỀN CHẾ )
12 . EXCEL- GIÀN VÌ KÈO
13. EXCEL – SAP2000 ( VẼ MÔ HÌNH SAP NHÀ XƯỞNG TỪ EXCEL)

*********************************************************************
Tìm hiểu thêm tại

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

13 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *