Updated : Oct 31, 2019 in Công Nghệ✅

Tin nhanh 4.0 – “Gian lận thi cử 2018 là hành vi ăn cướp, vô liêm sỉ!”Tôi có thể gọi hành động gian lận trong thi cử trong năm 2018 là hành vi ăn cướp, là vô liêm sỉ, vì đã đánh mất cơ hội, cướp mất tương lai của…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *