Updated : Nov 30, 2019 in Du Lịch✅

Tìm hiểu đất nước Bhutan hay vương quốc Bhutan



Tìm hiểu đất nước Bhutan hay vương quốc Bhutan. Bhutan là một quốc gia không giáp biển ở Nam Á định cư giữa hai nước láng giềng hùng mạnh là Trung Quốc và Ấn Độ. Bhutan chủ yếu là núi và kiểm soát một số đèo núi chính của dãy núi Himalaya. Hệ thống chính phủ là một chế độ quân chủ lập hiến; người đứng đầu nhà nước là vua và người đứng đầu chính phủ là thủ tướng. Bhutan có một hệ thống kinh tế chủ yếu là truyền thống, trong đó việc phân bổ các nguồn lực sẵn có được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phương pháp nguyên thủy. Bhutan phụ thuộc rất nhiều vào Ấn Độ cho các liên kết tiền tệ và thương mại. Bhutan là thành viên của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC).

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *