Updated : Oct 30, 2019 in Sức Khỏe✅

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (Venous thromboembolism) [Tim mạch 21/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội: …

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *