Updated : Dec 31, 2019 in Giải Trí✅

Thực hành múa Ballet – Lớp múa Cơ bảnThực hành múa Ballet – Lớp cơ bản ban ngày của Trung tâm Múa và Biên đạo Hà Nội. Sau 5 buổi học Ballet, các bạn có thể tự biên đạo một bài đơn giản và biểu diễn với nhau.

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *