Updated : Nov 11, 2019 in Du Lịch✅

Thanh Hóa: Bệnh viện lách luật muốn trục lợi bảo hiểmVTC Now | Cơ quan bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đã từ chối yêu cầu chi trả 20 tỷ đồng tiền bảo hiểm của một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh vì có…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *