Updated : Sep 30, 2019 in Bất Động Sản✅

THĂM MỘT XÃ MIỀN NÚI HUYỆN TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH#Phantruongvinh
Chúng tôi đến xã Vĩnh An khi dịch tả heo Châu Phi đã lan đến Bình Định hơn 1 tháng.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *