Updated : Sep 29, 2019 in Sức Khỏe✅

Tăng động và tự kỷ, hai chứng bệnh khác nhau như thế nào?Nghiên cứu cho thấy, có tới 2/3 số trẻ tăng động có những triệu chứng của tự kỷ và một nửa số trẻ tự kỷ có những biểu hiện của tăng động…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *