Updated : Oct 31, 2019 in Du Lịch✅

Review Tiền Nước Ngoài, đủ thể loại dolar 2019Tiền này đổi Hơi phí đó….
Tiền 5 đô Úc _ 80k
Tiền 5 đô Salamon island _ 175k
Tiền 2 đô Mĩ _ 40k
Tiền 5 ria Campuchia_ 200k
____________________________________________
Xem clip rõ về tiền tại :

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *