Updated : Dec 30, 2019 in Công Nghệ✅

[RDM] – Thống kê thép trên lưới ExcelNgoài việc nhập dữ liệu bằng đồ họa, file excel mẫu. RDM cung cấp cho các bạn nhập dữ liệu trên lưới excel. Tại đây các bạn có thể nhập dữ liệu một cách nhanh chóng, cho phép tính toán số lượng mà không cần dùng máy tính hay bất kỳ một công cụ nào khác (Lưới excel có chức năng tương tự như excel)

Video được biên soạn bởi RD Việt Nam – Công ty CPCN & TVTK Xây dựng RD
Website:
Email: htktrd@gmail.com
Hotline: 096 911 2011 – 0243 5665 828 (0962 760 666)
Facebook :

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *