Updated : Nov 01, 2019 in Làm Đẹp✅

Quan Hệ Tình Dục (QHTT/Sex) Trước Khi Cưới Chứ?Có vài lỗi chính tả, e ráng làm cho xong chứ đừ người quá.
Nếu cần thiết e sẽ sửa lại và làm chỉnh chu hơn, giờ thì đuối sức nè.

All credits to the original owner, which is:
a.k.a
Rob Kowalski
I did it because there is someone I would want to let them see 🙂 but there is no Vietnamese subtitle YoY
greycat owns nothing, thank you!

Article link:

^
Vào đọc, dùng google dịch, nó còn chi tiết hơn đó ^______^
Trân trọng bản thân, trân trọng đối phương ^__________^

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dungquatiz.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *