Updated : Oct 29, 2019 in Bất Động Sản✅

Phượt Tây Bắc: Từ Hà Giang qua Yên Minh, đến Đồng VănYên Minh là một huyện biên giới vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang. Huyện được thành lập ngày 15 tháng 12 năm 1962 theo Quyết định số 211-QĐCP của Hội đồng …

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *