Updated : Nov 29, 2019 in Công Nghệ✅

Online Friday: Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển thương mại điện tử tại Việt NamTheo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương, chương trình Ngày mua sắm trực tuyến 2019 Online Friday là năm thứ 6 liên tiếp được tổ chức trong bối cảnh chứng kiến sự tăng trưởng, đột phá của thương mại điện tử nói riêng cũng như nền kinh tế số nói chung theo chủ trương bắt kịp cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Chính phủ…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *