Updated : Sep 30, 2019 in Kinh Doanh✅

Những kiến thức cơ bản nhất để làm một sản phẩm Epoxy Resin – [Hướng Dẫn]Video này mình làm với mục đích giới thiệu bộ môn Epoxy resin cho những ai đang có ý định bắt tay vào làm. Mình sẽ hướng dẫn căn bản những kiến thức cần biết để anh em có thể thuận lợi hơn cũng như giải đáp những thắc mắc của những người mới vào làm bộ môn này.
Nội dung chính bao gồm:
Epoxy Resin là gì: 00:31
1: Làm Khuôn 03:37
2: Khuấy keo và đổ keo 05:09
3: Xử lý bọt 09:57
4: Pha màu 12:11
5: Đánh bóng 14:32

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *