Updated : Nov 10, 2019 in Bất Động Sản✅

Mưa sạt lở đất vào ngày 8 tháng 8 năm 2019 tại thôn LongA xã Đapal Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm ĐồngSup đường đất nhà nghiêm trọng tại thôn Long A xã đạ pan Đateh tỉnh Lâm Đồng

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *