Updated : Sep 27, 2019 in Bất Động Sản✅

Mưa giông làm tốc mái nhà tại Thủ Thừa Long AnChiều ngày 14/7/2019 tại huyện thủ thừa tỉnh Long An xảy ra trận mưa lớn kèm theo giông lốc làm tốc 1 số nhà, đặc biệt là có 1 nhà máy thiệt hại nặng nhất

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *