Updated : Dec 31, 2019 in Giải Trí✅

Monday Couple tan rã, cặp đôi SpartAce được tiên đoán có thể kết hôn – Tin tức của saoCặp đôi SpartAce Song Ji Hyo và Kim Jong Kook được thầy bói dự đoán khá hợp nhau và có thể đi đến hôn nhân trong tập mới nhất của “Running Man”.

Tin tức của sao là kênh chuyên tổng hợp các sự kiện, tin tức của sao trong và ngoài nước.

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

1 Comment

  • 이렇게 붙어있으니까 그런 기사가나오지 런닝맨 녹하할때보면 같이앚고 같이 있으니까 기사가 아오지 그헣게있으니 않나오면 이상한거지 기자라고해도 기사가 나오지 진짜 결혼할 생각없으면 이렇게 하지마라지 근데 이렇게 결혼도 안할거면 이런기사는 하지말지 김종국은 이런기사는 몇번째야 대체 김종국얘 어떻게된거 아니야 결혼도 않할거면서 이떻게 기사가 몇번째냐구 이런기사에 미친거아니냐구

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *