Updated : Dec 29, 2019 in Công Nghệ✅

Máy bay lên thẳng/ trực thăng tự chế, bay vè vè nha các bácEngine: rotax 503 DCDI

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

25 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *