Updated : Oct 29, 2019 in Công Nghệ✅

Lần đầu làm chuyện ấy với em na dai con non luônTỈA CÀNH LÀM TRÁI Ở CÂY NA DAI Cây mãng cầu dai được tỉa cành để ra bông kết trái Cây mãng cầu (na) dai còn non tơ luôn, mới lần đầu làm trái đó…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *