Updated : Sep 27, 2019 in Bất Động Sản✅

Kinh khủng: Bãi rác Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúctoàn thế nhân dan xã lý nhân bớt chút thời gian xem hết video này dây toàn bộ cao su ở dâu dem về lý nhân chất thải hóa chất nơi khác do về phải có người chứa hoặc ăn tiền của họ thì họ mới ngang nhiên như thế họ dang dầu dọc nhân dân ta dốt khói den dạc hỏi rằng có sống dc kg làm gì cũng nên tích dức cho con cháu kg có dức kg dáng mặt làm con dân lý nhân dâu xin mọi người chia sẻ cho tôi cảm ơn

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *