Updated : Nov 29, 2019 in Công Nghệ✅

Không phải kỷ sư hay tiến sĩ mà là nông dân việt nam rất thông minh tự chế được máy xịt thuốcMến chào tất cả các bạn hôm nay theo một chiếc máy tự chế của anh chú thợ máy nông dân miệt vườn ở Hòn Đất Kiên Giang, mục đích của chiếc máy…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *