Updated : Sep 30, 2019 in Sức Khỏe✅

Khi cây sứ con chậm phát triển & cách mình sử lýBữa giờ mưa quá không làm gì được .Hôm nay nắng mình sử lý mấy em sứ con chậm phát triển. nhổ sứ lên rửa sạch để vào trong mát tránh mưa và cắt…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *