Updated : Oct 31, 2019 in Bất Động Sản✅

Hữu Nghị thăm lại 2 anh em bị bại não nằm 1 chỗ ở Huế | Two poor brothers 14 and 19 years oldĐặng Hữu Nghị thăm lại 2 bé bị bại não nằm 1 chỗ, sống đời thực vật ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quý vị nào muốn giúp…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *