Updated : Dec 30, 2019 in Công Nghệ✅

Hướng dẫn tự tạo Windows 7 All In One chi tiếtCác bước chuẩn bị gồm:
– Ultra ISO
– Imagex (dùng Windows nào thì lấy imagex của Windows đó)
– 2 bản Windows Enterprise x86 và x64
– 2 bản Windows x86 và x64 (tốt nhất là bản Utimate ở đây mình dùng bản Pro)

Bắt đầu thực hiện:

1. Extact file ISO của Windows 7 x86 vào thư mục D:WindowsAIO (có thể tùy chọn thư mục khác thì trong

lệnh bạn phải sữa cho phù hợp)

2. Mount file ISO Windows 7 x86 Enterprise vào ổ ảo (VD ở đây là F:)

3. Chạy cmd chuyển đến thư mục ImageX và làm the thứ tự sau:

– Add bản Enterprise x86 bằng lệnh

Imagex.exe /export F:Sourcesinstall.wim 1 D:WindowsAIOSourcesinstall.wim “Windows 7 Enterprise

x86”

Lưu ý: Nếu ổ đĩa ảo của bạn khác thì phải thay đổi chổ lệnh này hoặc đường dẫn chứa Windows cũng vậy,

nếu khác phải thay đổi

– Tiếp tục Insert Windows 7 x64 vào ổ ảo (VD ở đây là F:)

– Add bản Home Basic

Imagex.exe /export F:Sourcesinstall.wim 1 D:WindowsAIOSourcesinstall.wim “Windows 7 Home Basic

x64”

– Add bản Home Premium

Imagex.exe /export F:Sourcesinstall.wim 2 D:WindowsAIOSourcesinstall.wim “Windows 7 Home Premium

x64”

– Add bản Professional

Imagex.exe /export F:Sourcesinstall.wim 3 D:WindowsAIOSourcesinstall.wim “Windows 7 Professional

x64”

Sai đường dẫn bị lỗi, phải làm lại bản Pro này

– Add bản Utimate

Imagex.exe /export F:Sourcesinstall.wim 4 D:WindowsAIOSourcesinstall.wim “Windows 7 Utimate x64”

Tiếp đến bản Enterprise, Insert đĩa Win 7 Enterprise x64 vào ổ đĩa ảo (VD ở đây là F:)

Imagex.exe /export F:Sourcesinstall.wim 1 D:WindowsSourcesinstall.wim “Windows 7 Enterprise x64”

Khi chạy từng lệnh xong vào thư mục Sources xóa ei.cfg nếu chưa xóa. Tiếp đến tạo bootable cho ISO.

Có rất nhiều cách để tạo bootable, ở đây dùng cách dể nhất là dùng chính image của Windows.

– Mở file Windows 7 bằng UltraISO
– Đổi tên đĩa theo ý bạn
– Xóa hết toàn bộ file và thư mục
– Đưa toàn bộ file và thư mục trong AIO vào đĩa
– Save lại

Xong hoàn thành rồi 😀

Bây giờ bạn có thể ghi ra đĩa DVD 5 và cho vào máy để cài đặt được rồi

Chúc thành công

Địa chỉ download

– UltraISO
– ImageX

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *