Updated : Oct 30, 2019 in Du Lịch✅

Hướng dẫn Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 2019| HungHau EducationTheo lịch tuyển sinh, từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức theo phương thức trực tuyến. Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức phiếu đăng ký xét tuyển.
Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì tuân thủ quy định, việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường. Ví dụ, mở thêm ngành và điều chỉnh chỉ tiêu cho ngành mới mở, lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành nên điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành,…
————
#HEDU #HungHauEducation #HungHauHoldings
HEDU – Hệ thống Giáo dục Hùng Hậu (Khối Giáo dục Hùng Hậu) là thành viên của HungHau Holdings.
Với mục tiêu hướng tới sự phát triển nhanh chóng và bền vững cùng kỳ vọng góp phần cung cấp một nguồn nhân lực được đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như gìn giữ, phát huy những truyền thống và văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, HungHau Holdings đã đầu tư và phát triển Hệ thống Giáo dục HEDU đào tạo từ Mầm non đến Tiến sĩ theo tám thang bậc đào tạo ngành nghề của Việt Nam bao gồm các trường Mẫu giáo, Phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.
Thành viên của ệệ thống Giáo dục HEDU hiện nay bao gồm:
– Trường Đại học Văn Hiến (VHU) :
– Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (HEX) :
– Trường Trung cấp Âu Lạc Huế (HEA):
– Trường Trung cấp Vạn Tường (HET) :
– Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh (HEH) :
– Trường Tiểu học Viet Elite School
– Trường Mầm non Âu Lạc

Fanpage:
Website:

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *