Updated : Dec 31, 2019 in Công Nghệ✅

Hướng dẫn bảng thống kê thép – Dự toán GXD 10Hướng dẫn bảng thống kê thép – Dự toán GXD 10, bao gồm:
– Cách nhập, thao tác
– Chèn thêm bảng
– Link giá trị nhận được sang sheet Dự toán XD.
Tư duy thay đổi:
“Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.” là câu nói nổi tiếng của tiểu thuyết gia Lev. Tolstoy, vì thế:
– Bạn nên đầu tư thời gian để xem kỹ các video để nắm và hiểu vấn đề chuyên môn – thao tác phần mềm.
– Bạn hãy mạnh dạn đầu tư mua phần mềm Dự toán GXD để thực hành, trang bị thêm năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.
Cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ 0909 629 578 -0968 752 266 để được hỗ trợ kịp thời nhất!

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *