Updated : Dec 28, 2019 in Công Nghệ✅

Học Excel Online | 103 Hướng dẫn đếm giá trị duy nhất, không lặp lạiHướng dẫn đếm giá trị duy nhất, không lặp lại
▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Đếm giá trị duy nhất, không lặp lại, không trùng nhau trong Excel

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

6 Comments

  • Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  • thanks a Thanh, cho e hỏi thêm, nếu insert thêm 1 điều kiện ở cột C là Monday to Sunday, kết họp hàm left của cột C để đếm giá trị duy nhất thì làm sao ạ, em nghĩ hoài không ra (left(Sunday)=S; left(Saturday)=S)

  • mình làm công thức giống hệt mà sao khi nhấn enter cho ra kết quả thì lại hiện bảng cảnh báo công thức có vấn đề nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *