Updated : Dec 29, 2019 in Công Nghệ✅

Học Excel Cơ Bản | 102 Hướng dẫn chuẩn hoá số điện thoại trong ExcelHướng dẫn chuẩn hoá số điện thoại trong Excel
▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Chuẩn hoá số điện thoại trong Excel bằng cách sử dụng hàm text và hàm if kết hợp với hàm left.

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

13 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *