Updated : Dec 20, 2019 in Sức Khỏe✅

HD: điều trị viêm mũi chảy nước mũi cho trẻ nhỏ bằng pp Diện ChẩnPhác đồ điều trị: Cách làm: Chà ấm hoặc hơ ấm 2 mang tai. Lăn, chà ấm hoặc hơ ấm sống cổ Day dầu tràm và dán cao lên các huyệt: 0, 16, 61, 287, 41,…

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *