Updated : Oct 30, 2019 in Bất Động Sản✅

HẬU GIANG: DÂN KÊU TRỜI VÌ THIẾU NƯỚC SINH HOẠT DO SÔNG Ô NHIỄMTình trạng ô nhiễm đã trở nên trầm trọng hơn khi dòng nước đen khiến toàn bộ thị xã Long Mỹ bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng hơn trước.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *