Updated : Dec 29, 2019 in Công Nghệ✅

Gộp dữ liệu từ nhiều file lọc theo tên trong Excel với hàm BS_JOIN và BS_FILESChúng ta đã biết hàm BS_JOIN để gộp dữ liệu từ nhiều file, nhiều sheet excel về một sheet. Video này tôi hướng dẫn các bạn gộp từ nhiều file nhưng lọc theo tên file tùy ý.
(*) Nội dung video:
Học hàm BS_FILES
Phối hợp hàm BS_JOIN với BS_FILES
(*) Hướng dẫn chi tiết về hàm BS_JOIN tại:
(*) DOWNLOAD Add-in A-Tools:

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

1 Comment

  • Định dùng A-Tools để nối file nhưng khi thử mới nhận ra các file nguồn cần đặt Name cho vùng dữ liệu. Việc thủ công này còn tốn công hơn việc copy thông thường. Anh xem có cách nào khác không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *