Updated : Dec 29, 2019 in Công Nghệ✅

FIFA ONLINE 4 #2 – MỞ KHÓA ĐỘI HÌNH TRONG MƠChơi Fifa online 4 + Giao lưu cùng ae =)))
►►► ĐĂNG KÝ KÊNH NHÁ:

►►► FACEBOOK GIÁN TIẾP GAME:
ID: THANHDZ – PASS: 13579
IP: 25.17.250.181

►►► KIỂM TRA CẤU HÌNH MÁY TÍNH:

►►► FIX LỖI GAME:

►►► FAN PAGE DBX:

►►►CẤU HÌNH LIVE STREAM:
GPU: GeForce GTX 1050 Ti
CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz
SSD GLOWAY 240GB
Memory: 8 GB RAM (7.89 GB RAM usable)
Operating system: Microsoft Windows 10 Pro

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *