Updated : Nov 29, 2019 in Sức Khỏe✅

DUREX BA CON SÓI – HIỂU VỀ TÌNH DỤC AN TOÀNTình dục an toàn là gì? Quan hệ bảo vệ đúng cách ra sao? Nếu bạn đang trong hội người mới thì đừng vội lo, hãy cùng DUREX Biệt Đội Ba Con Sói, với Sói tỷ Hana Giang Anh, Sói ca Huỳnh Quang Minh, Sói bảy màu Chu Hoài Bảo trao đổi và thu thập nhiều kiến thức hay ho để Hiểu Đúng Bài – Yêu Đúng Cách – Bảo Vệ Cả Hai trong tương lai!

Hãy đón xem các tập online đầu tiên từ 14/6/2019 đến 12/7/2019 để giải ngố cùng Durex Biệt đội Ba Con Sói tại:

Facebook:
Youtube:
Website:

#DurexVietnam #BaConSoi #HieuYeuBaoVe #tinhducantoan #quanhelandau #quanheantoan #safesexeducation

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *