Updated : Nov 30, 2019 in Công Nghệ✅

Đức Phanxicô Gởi 200 000 Âu Kim Tiền Bán Xe Lamborghini Cho HaitiĐức Phanxicô Gởi 200 000 Âu Kim Tiền Bán Xe Lamborghini Cho Haiti
Đức Phanxicô đã trích dẫn Tin Mừng Thánh Mát-thêu chương 25 để nhấn mạnh đến lòng quảng đại của công việc từ thiện này, đã trực tiếp giúp những người nghèo nhất như lời của Tin Mừng.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *