Updated : Sep 27, 2019 in Bất Động Sản✅

Dự án cao tốc Lạng Sơn- Cao Bằng(Plan of high way Cao Bang- Lang Son)Đây là cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến Trà Lĩnh (Cao Bằng) với chiều dài là 115m, chiều rộng là 17m với tổng mức đầu tư khoảng 21.000 tỷ…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *