Updated : Nov 30, 2019 in Công Nghệ✅

Để TEEN biết ĐỊNH CHUẨN trong thời LOẠN CHUẨN?Ở góc độ văn hóa-giáo dục, ta có thể mô tả thời đại này với 6 chữ: Biến động, Chóng mặt và Khôn lường. Sự thay đổi trong 4000 năm có lẽ cũng…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *