Updated : Jan 06, 2020 in Giải Trí✅

Cờ vua: Giới thiệu "Khai cuộc Reti"Cờ vua: Khai cuộc Reti
Khai cuộc đòi hỏi kiến thức nền tảng tốt và cần sự hiểu biết về nhiều loại khai cuộc khác nhau như: Gambit hậu, Catalan, Slav,… Một khai cuộc thể hiện sự linh động, biến hóa dành cho trắng!@@

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

24 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *