Updated : Oct 31, 2019 in Bất Động Sản✅

Chuyển địa điểm CHỢ YẾN xã AN HÒA huyện TUY AN | Phú Yên Ký SựChuyển địa điểm CHỢ YẾN xã AN HÒA huyện TUY AN Phù hợp với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới Phần lớn người dân và nhiều tiểu thương…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *