Updated : Sep 27, 2019 in Kinh Doanh✅

Chia sẻ của HUỲNH THƯ sau khóa học “COACHING THẦN TỐC – K01”Khóa học Coaching Thần Tốc giúp các bạn thay đổi TƯ DUY, lên MỤC TIÊU và cách hoàn thành mục tiêu nhanh nhất. Khóa Coach diễn ra trong 30 ngày, học viên sẽ có 8 buổi học LiveStream trực tiếp, được đào tạo kiến thức căn bản. Ngoài ra, mỗi học viên còn có 8 tiếng Coach 1:1 qua Call Video Trực Tiếp.

Đảm bảo LỘT XÁC HOÀN TOÀN, bạn sẽ không nhận ra mình sau 30 ngày.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *